struka(e): matematika

sinusni poučak (poučak o sinusima kutova trokuta), trigonometrijski teorem prema kojem je u proizvoljnom trokutu količnik duljine bilo koje stranice i sinusa njezinog nasuprotnoga kuta konstantan: a/sin α = b/sin β = c/sin γ = 2R, gdje su a, b i c stranice, α, β i γ redom njima nasuprotni kutovi trokuta, a R polumjer kružnice opisane tomu trokutu (kružnice koja dodiruje sve vrhove trokuta). Može se izraziti na još jedan, ekvivalentan način: sin α : sin β : sin γ = a : b : c. (→ kosinusni poučak; tangensni poučak; trigonometrija)

Citiranje:

sinusni poučak. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 21.5.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/sinusni-poucak>.