struka(e): matematika

tangensni poučak (poučak o tangensima kutova trokuta), trigonometrijski teorem prema kojem je omjer zbroja i razlike duljina dviju stranica trokuta jednak omjeru tangensa poluzbroja i polurazlike njima suprotnih kutova:

a + b/a − b = tan[(α + β) / 2]/tan[(α − β) / 2] ,

b + c/b − c = tan[(β + γ) / 2]/tan[(β − γ) / 2] ,

c + a/c − a = tan[(γ + α) / 2]/tan[(γ − α) / 2] , gdje su a, b i c stranice trokuta, α kut među stranicama b i c, β kut među stranicama c i a i γ kut među stranicama a i b. (→ kosinusni poučak; sinusni poučak; trigonometrija)

Citiranje:

tangensni poučak. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 21.5.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/tangensni-poucak>.