struka(e): fizika

središte mase (centar mase), točka koja se nalazi na prosječnoj udaljenosti od svih čestica nekog fizikalnog sustava ili pojedinih čestica tijela, hvatište ukupne vanjske sile koja djeluje na fizikalni sustav ili na tijelo. Ako se fizikalni sustav ili tijelo giba pod utjecajem vanjske sile, točka u kojoj se nalazi središte mase giba se kao da se u njoj nalazi sva masa sustava ili tijela. Ako je tijelo jednolike gustoće, središte mase nalazi se u geometrijskom središtu tijela. Ako tijelo nije jednolike gustoće, središte mase ne mora se nalaziti u geometrijskom središtu tijela npr. središte mase Mjeseca nije u središtu Mjesečeve sfere, već je pomaknuto dva kilometra prema Zemlji. Središte mase katkad se nalazi i izvan volumena tijela (npr. za tijela u obliku prstena ili potkove, za sustav zvijezda). Baricentar je središte mase za sustav tijela.

Položaj središta mase za sustav čestica u pravokutnome Kartezijevu koordinatnom sustavu određen je radijvektorom: rS = Σmirimi, gdje su mi mase pojedinih čestica, a ri radijvektori pojedinih čestica.

Položaj središta mase krutog tijela u pravokutnome Kartezijevu koordinatnom sustavu određen je radijvektorom: rS = (∫rρdV)/M, gdje je r jedinični vektor, ρ gustoća, V volumen, a M masa tijela.

Središte mase podudara se s težištem tijela ako je gravitacijsko ubrzanje konstantno i jednako u svim točkama tijela. Koristi se za izračune u mehanici koji postaju jednostavniji kada se pretpostavi da je sva masa tijela koncentrirana u središtu mase (→ dinamika; materijalna točka).

Citiranje:

središte mase. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 16.4.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/srediste-mase>.