STRUKE:

Cohen-Tannoudji, Claude

Cohen-Tannoudji [kɔ·ε'n tanu62721i'], Claude, francuski fizičar (Constantine, Alžir, 1. IV. 1933). Doktorirao (1962) na École normale supérieure u Parizu. Profesor Radio na Sorbonnei (1964–73) i Collège de France u Parizu (1973–2004). Djeluje na École normale supérieure. Pridonio usavršavanju metoda Dopplerova laserskoga hlađenja helijevih atoma do temperature od 0,18 μK (brzina od 2 cm/s). Za razvoj metoda hlađenja i zarobljavanja atoma s pomoću laserske svjetlosti dobio je sa Stevenom Chuom i Williamom Danielom Phillipsom Nobelovu nagradu za fiziku (1997). Djela: Kvantna mehanika (Mécanique quantique, 1973., koautori Bernard Diu i Frank Laloë), Fotoni i atomi: uvod u kvantnu elektrodinamiku (Photons et atomes: introduction à lʼélectrodynamique quantique, 1987., koautori Jacques Dupont-Roc i Gilbert Grynberg), Proces međudjelovanja fotona i atoma (Processus d’interaction entre photons et atomes, 1988., koautori J. Dupont-Roc i G. Grynberg). Član francuske Akademije znanosti (od 1981), Američke akademije umjetnosti i znanosti (od 1992) i Nacionalne akademije znanosti SAD-a (od 1994). (→ atomska stupica)

Citiranje:
Cohen-Tannoudji, Claude. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 1. 12. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=12203>.