TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Cramer, Gabriel

Cramer [kra:'məɹ], Gabriel, švicarski matematičar (Ženeva, 31. VII. 1704Bagnols-sur-Cèze, 4. I. 1752). Doktorirao (1722) na Sveučilištu u Ženevi gdje je i radio. Njegov Uvod u analizu algebarskih krivulja (Introduction à l’analyse des lignes courbes algébriques, 1750) jedan je od prvih radova s područja analitičke geometrije. U njemu je raspravljao o algebarskim krivuljama i opisao način rješavanja sustava linearnih jednadžbi s pomoću determinanti koji se danas naziva Cramerovo pravilo.

Citiranje:
Cramer, Gabriel. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 4. 12. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=12668>.