TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Gacko polje

Gacko polje, polje u kršu sjeverne Like, između Male Kapele na sjeveroistoku i kontinentskih, nižih padina sjevernoga Velebita na jugozapadu. Leži na 425 do 481 m visine; obuhvaća 80 km²; dugo je 16 km, široko do 10 km. Usječeno je u vapnencu i dolomitu, a dno mu je pokriveno crvenicom i riječnim nanosima (šljunak, pijesak, glina). U središnjem dijelu polja uzdiže se najveći od nekoliko humova Podum (795 m). Nedaleko od zapadnoga ruba protječe ponornica Gacka, koja je nizvodno od Otočca regulirana (kanali, tuneli). Vrela i većina pritoka te rijeke (Sinačka pučina, Kostelka, Begovac i dr.) nalaze su u jugoistočnome dijelu polja. Zbog njihova povremenog izlijevanja okolno je zemljište nepovoljno za obradbu pa se rabi za ispašu. Tri vrela Gacke zaštićena su kao geološko-geografski spomenik prirode (1973), a dio poplavnoga područja (521 ha) kao značajni krajobraz (2003). Ostali dijelovi polja pod obradivim su površinama (žitarice, voće, povrće, osobito krumpir) ili se iskorištavaju za uzgoj stoke (ovca, govedo, svinja). Poljem prolaze ceste Senj–Otočac–Gospić i Otočac–Vrhovine te željeznička pruga Oštarije–Gospić. Poviše zapadnoga i jugozapadnoga ruba polja od 2005. prolazi autocesta Zagreb–Ploče. Naselja su mala i nizna, smještena uz rub polja i cestovne prometnice. Najveće je naselje Otočac (4240 st., 2011); ostala su veća naselja Prozor (893 st.), Ličko Lešće (709 st.), Sinac (563 st.), Čovići (560 st.).

Citiranje:
Gacko polje. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 17. 1. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=20957>.