TRAŽI DALJE:
STRUKE:

izobarni zakon

izobarni zakon (Gay-Lussacovi zakon [gε lysa'k~], ponekad i Charlesov zakon [šaʀl~] po Louisu Josephu Gay-Lussacu ili po Jacquesu Alexandreu Césaru Charlesu), plinski zakon koji tvrdi da je pri izobarnoj promjeni stanja idealnoga plina volumen plina razmjeran termodinamičkoj temperaturi, tj. ako je p = konst., tada je V/T = konst.

Prvobitno je bio napisan u obliku V = V0 (1 + αΔt), gdje je Δt = t – t0 promjena temperature, a α koeficijent volumnog toplinskoga širenja idealnoga plina. Taj je oblik skrenuo pozornost na postojanje najniže temperature u prirodi te doveo do uvođenja Kelvinove temperaturne ljestvice. Grafički se Gay-Lussacov zakon prikazuje izobarama.

Citiranje:
izobarni zakon. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 31. 7. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=21452>.