TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Mali Hingan

Mali Hingan (Xiao Hinggan Ling, Xiao Xing’an Ling [62179iau 62179iŋan liŋ]), šumovit planinski masiv u sjeveroistočnoj Kini (pokrajina Heilongjiang) i malim dijelom na ruskom Dalekom istoku (Amurska oblast). Pruža se istočno od Velikoga Hingana; dug je oko 500 km (smjer pružanja sjeverozapad–jugoistok). Razvođe je između porječja Amura s pritocima na sjeveru i Sungarija s pritokom Nen na jugozapadu. Najviši vrh 1150 m. Ležišta ugljena, zlata, olovnih ruda. Ruski dio Maloga Hingana 1963. je proglašen rezervatom prirode.

Citiranje:
Mali Hingan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 11. 6. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=25581>.