TRAŽI DALJE:
STRUKE:

kvadrat

ilustracija
KVADRAT, a – stranica, d – dijagonala

kvadrat (lat. quadratum), pravilan četverokut, paralelogram omeđen s četiri jednake stranice, koje zatvaraju četiri prava kuta. Ima dvije međusobno okomite dijagonale. Osobitost mu je među četverokutima to što mu se može opisati i upisati kružnica sa zajedničkim središtem u sjecištu dijagonala. Kvadrat je simetričan geometrijski lik s četiri osi simetrije: dvije simetrale stranicâ i dvije simetrale kutova. Ploština je kvadrata P = a², pa se po tome u aritmetici druga potencija nekog broja naziva kvadrat toga broja.

Citiranje:
kvadrat. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 3. 10. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=34847>.