TRAŽI DALJE:
STRUKE:

litra

litra (srednjovj. lat. litra < grč. λίτρα).

1. Antička sicilsko-italska mjerna jedinica mase; 1/240, a poslije 1/120 talenta; odgovarala je rimskoj libri, odn. polovini atičke mine. U Dubrovačkoj Republici postojao je za rimsku libru samo naziv litra (djelila se na 12 unča po 6 aksadža). U uporabi su bile dvije litre: tanka, za srebro i finu robu, od 327,932 g, i debela, od 558,104 g. Litra je i naziv za sitan srebrni antički novac (0,86 g) što su ga kovali mnogi gradovi u južnoj Italiji i na Siciliji; vrijedio je 1/5 drahme.

2. Mjerna jedinica obujma (znak L ili l), iznimno dopuštena, poseban je naziv za kubni decimetar (L = dm³). Kadšto se, npr. pri tvorbi decimalnih jedinica, rabi i oblik litar.

Citiranje:
litra. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 22. 1. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=36837>.