struka(e): matematika

volumen ili obujam (lat. volumen: zavoj, svitak) (znak V), veličina definirana mjerom prostora što ga obuhvaća neko tijelo. Mjerna jedinica volumena jest kubni metar (m³). Npr. volumen kugle polumjera r jednak je: V = (4r³π)/3, volumen kocke, kojoj je brid duljine a, jest: V = a³, volumen kvadra kojemu su bridovi a, b, c, jest: V = abc, volumen valjka kojemu je polumjer baze r a visina h, jest: V = r²πh, a volumen stošca kojemu je polumjer baze r a visina h, jest: V = (r²πh)/3.

Citiranje:

volumen. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 21.5.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/volumen>.