STRUKE:

aritmetička sredina

aritmetička sredina (prosjek) (znak A ili x), srednja vrijednost koja se dobiva zbrajanjem vrijednosti članova skupine i dijeljenjem zbroja s brojem pribrojnika; npr. aritmetička sredina brojeva 7, 5 i 12 jest (7 + 5 + 12) / 3 = 8. Općenitije, aritmetička sredina niza brojeva x1, x2, …, xN jest varijanca 2.jpg. Na brojevnom pravcu aritmetička sredina je točka oko koje je zbroj pozitivnih i negativnih odstupanja jednak nuli. Mjerna jedinica aritmetičke sredine jednaka je mjernoj jedinici varijable za koju se izračunava. (→ medijan; mod; srednja vrijednost; standardna devijacija; varijanca)

Citiranje:
aritmetička sredina. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 4. 2. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=3839>.