TRAŽI DALJE:
STRUKE:

minimum

minimum (lat.: najmanje).

1. Najmanja ili najniža količina, vrijednost, veličina, mjera, stupanj itd.; donja granica. Suprotno: maksimum.

2. U matematici, (znak min A), minimum nekog skupa A realnih brojeva najmanji je element toga skupa, ako takav postoji (→ infimum). Ako je f funkcija definirana na nekom skupu S i vrijednosti su joj realni brojevi, minimumom od f naziva se najmanji od brojeva f (x), za x iz S. Minimum može biti lokalni, s obzirom na svoju određenu okolinu, ili globalni (apsolutni), za cijelo područje promatranja. Područje promatranja može biti cijelo područje definicije funkcije (bezuvjetni minimum) ili uz sustav ograničenja (uvjetni minimum).

Citiranje:
minimum. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 17. 10. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=41038>.