TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Pacioli, Luca

ilustracija
PACIOLI, Luca, rad Jacopa de' Barbarija, Napulj, Galleria Nazionale
ilustracija1ilustracija2

Pacioli [pačo:'li], Luca, talijanski matematičar (Borgo San Sepolcro, 1445Rim, nakon 1510). Franjevac, predavao matematiku u Perugi, Napulju, Milanu, Rimu i dr. Boravio i u Zadru, gdje je 1481. napisao jedan od svojih traktata iz matematike. Za boravka u Veneciji izdao je zbornik za potrebe trgovačke prakse Sve o aritmetici, geometriji, proporcijama i proporcionalnosti (Summa de arithmetica, geometria, proportioni, et proportionalità, 1494), s posebnim uputama za trgovačku aritmetiku s dvostrukim knjigovodstvom. Bilo je to prvo djelo takve vrste na narodnom jeziku (umjesto latinskoga). Drugo svoje značajno djelo, O božanskom omjeru (De divina proportione), napisao je 1496., a tiskao u Veneciji 1503. U njem je razmatrao matematičke probleme zlatnoga reza te našao trinaest svojstava, koja su ušla u teoriju brojeva, a djelovala su i na potonja istraživanja u drugim granama matematike. Pokazao je primjerice (9. svojstvo) da dvije dijagonale pravilnoga peterokuta dijele jedna drugu u zlatnome rezu. Tu je knjigu crtežima platonovskih tijela (pravilnih poliedara) ilustrirao Leonardo da Vinci.

Citiranje:
Pacioli, Luca. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 8. 10. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=46070>.