TRAŽI DALJE:
STRUKE:

paralelogram

ilustracija
PARALELOGRAM – 1. romboid; 2. pravokutnik; 3. romb; 4. kvadrat

paralelogram (kasnolat. parallelogrammum < grč. παραλληλόγραμμον), četverokut kojemu su suprotne stranice međusobno paralelne. Dijagonala ga dijeli na dva sukladna trokuta, pa su mu suprotne stranice i suprotni kutovi jednaki, a susjedni su kutovi suplementni. Dijagonale se međusobno raspolovljuju. Paralelogram kojemu su svi kutovi pravi naziva se pravokutnik, a ako su mu k tomu sve stranice iste duljine, naziva se kvadrat. Kosokutni paralelogram stranica iste duljine naziva se romb, a nejednakih stranica romboid. Oko sjecišta dijagonala može se pravokutniku opisati, rombu upisati, a kvadratu opisati i upisati kružnica.

Citiranje:
paralelogram. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 20. 9. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=46619>.