TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Pascalov zakon

Pascalov zakon [paska'l~] (po Blaiseu Pascalu), temeljni zakon hidrostatike, prema kojemu se tlak, nastao djelovanjem sile na bilo kojem mjestu u fluidu unutar zatvorene posude neumanjen širi jednoliko u svim smjerovima na sve dijelove fluida i na stijenke posude. Na tom načelu djeluje hidraulična preša. Na primjer, ako posuda ispunjena tekućinom ima dva otvora različitih ploština, S1 i S2, u kojima su smješteni pokretni klipovi, i ako je ploština jednoga klipa n puta veća od ploštine drugoga, S1 = nS2, tada će, ako se na manji klip djeluje nekom silom F2, na veći klip djelovati sila n puta veća od sile koja je djelovala na manji klip: F1 = (F2S1)/S2 = nF2.

Citiranje:
Pascalov zakon. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 5. 2. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=46852>.