TRAŽI DALJE:
STRUKE:

populacija

populacija (kasnolat. populatio, prema klas. lat. populus: narod, stanovništvo).

1. Skup svih ljudi na nekom području, također i stanovništvo, odnosno pučanstvo. Brojno stanje, prostorni razmještaj, prirodno i mehaničko (prostorno) kretanje te strukturna obilježja populacije proučava demografija, opća znanost o stanovništvu. (→ stanovništvo)

Populacijska politika, sustav mjera kojim se djeluje na demografske procese, te utječe na postojeće stanje i kretanja radi usklađivanja s ekonomskim, političkim i drugim ciljevima. U skladu s općim društvenim normama i vrijednostima pokretači i nositelji populacijske politike u pravilu su državna tijela. Obično su mjere populacijske politike izravno usmjerene na jedno obilježje stanovništva, no pretpostavlja se da će promjena jedne demografske varijable izazvati lančanu reakciju. Prema općoj podjeli dvije su temeljne skupine populacijskih politika: populacijska politika kojoj je cilj promjena stope kretanja stanovništva (rast ili pad) naziva se kvantitativnom, a populacijska politika kojoj je cilj utjecaj na biološka obilježja stanovništva (primjerice, dobnu strukturu) naziva se kvalitativnom. Prvi primjeri mjera ekspanzivne populacijske politike susreću se u starome Babilonu, a kao klas. primjer navodi se rimsko zakonodavstvo u doba cara Augusta. U novije doba takvu su politiku vodile između dvaju svjetskih ratova Njemačka, Italija i Japan radi povećanja vojne moći te Francuska zbog niska prirodnog prirasta. U 1960-ima i 1970-ima takvu politiku vode tadašnje socijalist. zemlje (Madžarska, Čehoslovačka, Rumunjska, Bugarska). Istodobno, Indija i Kina provode restriktivnu politiku. U Hrvatskoj je Sabor 1996. prihvatio Nacionalni program demografskog razvitka, koji je uključivao mjere ekspanzivne politike.

2. U statistici, statistički skup elemenata iz kojega se izdvajaju uzorci radi mjerenja i istraživanja; skupina osoba, predmeta, pojedinosti; posebno u biometriji i psihologiji, cjelokupna skupina jedinki (organizama odnosno ispitanika).

3. U biologiji, skupina organizama iste vrste koja živi na nekom ograničenom području. Tzv. Mendelova populacija zajednica je jedinki koje se spolno razmnožavaju i koje posjeduju zajedničku zalihu nasljednih čimbenika (→ gene pool). Unutar populacije zbivaju se osnovni evolucijski procesi (→ evolucija). – Populacijska dinamika, ritam promjena u općoj strukturi neke populacije. Procjenjuje se po gustoći naseljenosti (populacijskoj gustoći), odnosu učestalosti spolova i po broju potomaka. Promjene se zbivaju pod utjecajem unutarnjih čimbenika (migracije, mortalitet, natalitet), vanjskih abiotičkih (vremenski uvjeti) i vanjskih biotičkih čimbenika (nedostatak hrane, porast broja prirodnih neprijatelja itd.). – Populacijska gustoća, prosječan broj jedinki, pripadnika neke vrste, na jedinici naseljenoga prostora.

Citiranje:
populacija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 8. 8. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=49504>.