STRUKE:

proporcionalno brojilo

proporcionalno brojilo (kasnolat. proportionalis: razmjeran), vrsta plinskoga brojila, koje u nuklearnoj fizici ima široku primjenu za detekciju ionizirajućega zračenja. Sastoji se od cijevi ispunjene plinom u kojoj se nalaze pozitivna i negativna elektroda. Prolazeći kroz cijev, ionizirajuće zračenje ili atomske čestice ioniziraju molekule plina i gube energiju, a pozitivni i negativni ioni putuju prema odgovarajućim elektrodama. Napon među katodom i anodom upravo je toliki da ioni imaju dovoljnu brzinu da na svojem putu i sami ioniziraju molekule plina, a da se pritom ne stvori ionska lavina. Ukupan broj stvorenih iona stoga je proporcionalan početnomu broju iona nastalih prolaskom zračenja ili čestica kroz brojilo.

Citiranje:
proporcionalno brojilo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 18. 8. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=50674>.