TRAŽI DALJE:
STRUKE:

snaga

snaga (znak P), fizikalna veličina koja opisuje brzinu prenošenja energije ili obavljanja mehaničkoga rada.

Srednja (prosječna) snaga definirana je promjenom energije ili mehaničkoga rada W po vremenu t, dakle: P = ΔWt.

Trenutačna snaga definirana je derivacijom energije ili mehaničkoga rada po vremenu, dakle: P = dW/dt. Može se izračunati kao umnožak vektora sile F i brzine v, dakle: P = d(F · r)/dt = F · v, gdje je r radijvektor. Mjerna jedinica snage jest vat (W). Osim vata, za prividnu električnu snagu izmjenične struje može se rabiti i mjerna jedinica voltamper (1 VA = 1 W), a za električnu reaktivnu (jalovu) snagu mjerna jedinica var (1 var = 1 W). Stara mjerna jedinica snage bila je konjska snaga (1 KS = 735,498 W).

Citiranje:
snaga. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 1. 4. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=56867>.