transcendentne funkcije

transcendentne funkcije (lat. transcendens, genitiv transcendentis: koji prelazi), analitičke funkcije koje nisu algebarske. Takve su npr. trigonometrijske, logaritamske, eksponencijalne i hiperbolne funkcije.

Citiranje:
transcendentne funkcije. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 5. 12. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=62016>.