STRUKE:

kutna akceleracija

kutna akceleracija (kutno ubrzanje) (znak α), vektorska fizikalna veličina koja opisuje promjenu smjera brzine s vremenom.

Srednja (prosječna) kutna akceleracija definirana je promjenom kutne brzine ω po vremenu t, dakle: α = Δωt.

Trenutačna kutna akceleracija definirana je derivacijom kutne brzine po vremenu: α = dω/dt, odnosno druga je derivacija kuta φ po vremenu: α = d²φ/dt². Mjerna je jedinica kutne akceleracije radijan po kvadratnoj sekundi (rad/s²).

Citiranje:
kutna akceleracija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 30. 11. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=69733>.