TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Pascalov puž

ilustracija
PASCALOV PUŽ, krivulja funkcije r = a cos θ + l; 1. kada je a < l < 2a, Pascalov puž ima blagu udubinu, 2. kada je l = a, Pascalov puž postaje kardioida, 3. kada je l < a, Pascalov puž ima unutarnju petlju

Pascalov puž [paska'l~] (nazvan po Étienneu Pascalu (1588–1651), ocu Blaisea Pascala), konhoida kružnice, algebarska ravninska krivulja četvrtoga reda koja nastaje kada se s vanjske strane produlji ili skrati radijvektor kružnice koji vrškom ispisuje krivulju dok jedna kružnica obilazi drugu, jednaku kružnicu. U pravokutnom Kartezijevu koordinatnom sustavu određena je jednadžbom: (x² + y² − ax)² = l²(x² + y²), u polarnom koordinatnom sustavu jednadžbom r = a cos θ + l, gdje je a promjer kružnice, a l udaljenost krivulje od kružnice za y = 0. Poseban je slučaj Pascalova puža, kada je a = l, kardioida. Ploština Pascalova puža dana je formulom: P = (πa²)/2 + πl²; u slučaju kad je a > l ploština unutarnje petlje računa se dvaput.

Citiranje:
Pascalov puž. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 31. 1. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=70000>.