TRAŽI DALJE:
STRUKE:

krak sile

krak sile (znak r), vektor udaljenosti okomit na pravac djelovanja sile na kruto tijelo, koji povezuje hvatište sile i os rotacije tijela. Krak sile je najveći i jednak kraku poluge kad sila djeluje okomito na krak poluge, za neki drugi kut je manji, a ako sila djeluje u smjeru kraka poluge, krak sile jednak je nuli. Mjerna je jedinica kraka sile metar (m). (→ moment sile)

Citiranje:
krak sile. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 21. 9. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=70144>.