STRUKE:

matematički pojam

matematički pojam, objekt ili odnos među objektima kojemu se svojstva opisuju riječima ili simbolima.

Sadržaj matematičkoga pojma skup je svih bitnih obilježja koja imaju svi elementi skupa, objekti ili relacije obuhvaćeni tim pojmom; što je više obilježja, sadržaj pojma je određeniji, a što je manje obilježja, sadržaj pojma je općenitiji. Primjerice, matematički pojam linearna jednadžba određeniji je od matematičkoga pojma jednadžba, a matematički pojam linearna diferencijalna jednadžba od matematičkoga pojma linearna jednadžba.

Opseg matematičkoga pojma skup je svih pojedinačnih objekata ili relacija na koje se taj pojam može primijeniti. Što je sadržaj određeniji, opseg je manji. Primjerice, pojam trokut obuhvaća više objekata nego pojam pravokutni trokut.

Osnovni matematički pojam jednostavni je pojam koji se ne definira, npr. broj, ploha, pravac, prostor, ravnina, skup, točka.

Izvedeni matematički pojam definira se nabrajanjem nužnih i dovoljnih svojstava s pomoću osnovnih matematičkih pojmova (npr. sfera je skup svih točaka u prostoru koje su jednako udaljene od jedne točke) ili/i s pomoću ranije izvedenih matematičkih pojmova (npr. kut je dio ravnine koji opiše polupravac oko svoje početne točke).

Citiranje:
matematički pojam. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 25. 10. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=70226>.