gustoća električne energije

gustoća električne energije (znak w), fizikalna veličina koja opisuje električnu potencijalnu energiju električnoga polja pohranjenu u nekom volumenu, količnik električne potencijalne energije Ep i volumena toga prostora V, dakle: w = Ep/V. Ovisi o dielektričnoj permitivnosti ε sredstva u kojem se električno polje nalazi i kvadratu jakosti električnoga polja E, dakle: w = εE²/2.

Gustoća električne potencijalne energije električnoga kondenzatora količnik je ukupne električne potencijalne energije kondenzatora i volumena između ploča kondenzatora, dakle: w = Ep/V.

Citiranje:
gustoća električne energije. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 7. 7. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=70685>.