TRAŽI DALJE:
STRUKE:

izohorni zakon

izohorni zakon (Charlesov zakon [šaʀl~], ponekad i Gay-Lussacov zakon [gε lysa'k~], po Jacquesu Alexandreu Césaru Charlesu ili po Louisu Josephu Gay-Lussacu), plinski zakon koji tvrdi da je pri izohornoj promjeni stanja idealnoga plina tlak plina razmjeran termodinamičkoj temperaturi, tj. ako je V = konst., tada je p/T = konst. Prvobitno je bio napisan u obliku p = p0 (1 + αΔt), gdje je Δt = t – t0 promjena temperature a α koeficijent volumnog toplinskoga širenja idealnoga plina. Grafički se Charlesov zakon prikazuje izohorama.

Citiranje:
izohorni zakon. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 8. 8. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=70692>.