STRUKE:

elementarne funkcije

elementarne funkcije, pojedine specijalne funkcije matematičke analize koje vrlo često dolaze u primjenama i kojima su svojstva podrobnije ispitana. Odatle je pojam elementarne funkcije relativan; danas se među elementarne funkcije obično svrstavaju ove: polinomi i kvocijenti polinoma, potencije s općim eksponentom, trigonometrijske funkcije (sinus, kosinus, tangens, kotangens, sekans i kosekans), inverzne funkcije trigonometrijskih funkcija, arkus funkcije ili ciklometrijske funkcije (arkus sinus, arkus kosinus, arkus tangens i arkus kotangens), logaritamske funkcije i eksponencijalne funkcije, hiperbolne funkcije (hiperbolni sinus, kosinus, tangens i kotangens) te inverzne funkcije hiperbolnih funkcija, tzv. area funkcije (area sinus hiperbolni, area kosinus hiperbolni, area tangens hiperbolni i area kotangens hiperbolni).

Citiranje:
elementarne funkcije. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 30. 1. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=17684>.