STRUKE:

Ampèreov zakon

Ampèreov zakon [8118pε:'ʀ~] (po André-Marieu Ampèreu), fizikalni zakon koji izražava činjenicu da magnetsko polje nastaje kao posljedica gibanja električnih naboja, povezujući električne i magnetske pojave. Izražen jezikom integro-diferencijalnog računa, glasi: linijski integral magnetskog polja po proizvoljnoj zatvorenoj krivulji razmjeran je ukupnoj električnoj struji koju obuhvaća ta krivulja, tj. ∮ B · ds = μ0 I, gdje je B magnetska indukcija, ds element puta uzduž krivulje integracije, μ0 magnetska permeabilnost vakuuma te I jakost električne struje koju obuhvaća krivulja. (→ gaussov zakon električnoga polja; gaussov zakon magnetskoga polja; maxwellove jednadžbe)

Citiranje:
Ampèreov zakon. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 22. 9. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=2354>.