STRUKE:

Joule, James Prescott

ilustracija
JOULE, James Prescott

Joule [džu:l ili džạul], James Prescott, engleski fizičar (Salford, 24. XII. 1818Sale, 11. X. 1889). Bio je član Royal Society od 1850. Samouk, proučavao odnose među različitim vrstama energije i utvrdio da se mehanička, električna i toplinska energija mogu pretvarati jedna u drugu. Od 1841. do 1843. odredio toplinski ekvivalent električne struje (Jouleova toplina), a 1834–50. mehanički ekvivalent topline i time dao jedan od dokaza zakona očuvanja energije. S Williamom Thomsonom otkrio 1852. pojavu koja se danas naziva Joule-Thomsonov efekt. Po njemu je nazvana mjerna jedinica rada, energije i topline džul.

Jouleova toplina, toplina koja nastaje pri prolasku električne struje kroz vodič zbog njegova otpora. Ta je količina topline Q = I² R t, gdje je I jakost električne struje, R električni otpor vodiča, a t vrijeme; jednadžba je poznata pod nazivom Jouleov zakon.

Joule-Thomsonov efekt, promjena temperature realnih plinova adijabatskom ekspanzijom kroz uzak ventil ili kapilaru. Gotovo svim plinovima temperatura pritom pada, pa je ta pojava osnova rada svih rashladnih uređaja, od velikih industrijskih hladnjača do hladnjaka za kućanstvo. (→ rashladni stroj)

Jouleov proces (također Braytonov proces i stalnotlačni proces, odn. ciklus), skupni naziv za termodinamičke kružne procese kojima se na temelju toplinske energije dobiva mehanički rad; budući da se odvijaju između dvaju stalnih tlakova, prikladni su za tehnničku primjenu, npr. kod plinskih turbina.

Citiranje:
Joule, James Prescott. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 20. 3. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=29371>.