jakost gravitacijskoga polja

jakost gravitacijskoga polja (znak g), vektorska fizikalna veličina koja opisuje gravitacijsko polje, količnik privlačne gravitacijske sile F tijela veće mase koja djeluje na tijelo male mase (tako male da ne remeti gravitacijsko polje većega tijela) i mase m većega tijela: g = F/m. Mjerna je jedinica jakosti gravitacijskoga polja njutn po kilogramu (N/kg).

Jakost gravitacijskoga polja u homogenome gravitacijskom polju je konstantna, tj. svi su vektori jakosti gravitacijskoga polja jednakoga iznosa i međusobno paralelni.

Jakost gravitacijskoga polja u sferno simetričnome gravitacijskome polju obrnuto je razmjerna kvadratu udaljenosti r² od izvora gravitacije, dakle: jakost gravitacijskoga polja.jpg, gdje je G = 6,67 × 10–11 Nm²/kg² gravitacijska konstanta, m masa tijela koje stvara gravitacijsko polje, r/|g| jedinični vektor vektora g koji povezuje izvor gravitacijskoga polja i neku točku u prostoru, a vektori jakosti gravitacijskoga polja raspoređeni su sferno simetrično od izvora gravitacijskoga polja.

Citiranje:
jakost gravitacijskoga polja. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 27. 9. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=69157>.