STRUKE:

Atiyah, Michael Francis

Atiyah [əti:'jα], Michael Francis, britanski matematičar (London, 22. IV. 1929Edinburgh, 11. I. 2019). Doktorirao (1955) na Sveučilištu u Cambridgeu, gdje je i radio (1956–61. i 1969–96). U međuvremenu je radio na Sveučilištu u Oxfordu (1961–69). Pridonio razvoju K-teorije, kompleksnih mnogostrukosti, eliptičnih operatora, poopćenju Riemannovih ploha, bavio se teorijom struna, teorijom superstruna, teorijom čvorova i matematičkom fizikom. Za rad u topologiji dobio je Fieldsovu medalju (1966) i Abbelovu nagradu (2004). Bio je član Royal Society (od 1962) i njegov predsjednik (1990–95), član Američke akademije umjetnosti i znanosti (od 1969), Kraljevske švedske akademije znanosti (od 1972), njemačke Nacionalne akademije znanosti Leopoldina (od 1977), francuske Akademije znanosti (od 1978), Nacionalne akademije znanosti SAD-a (od 1978), Ruske akademije znanosti (od 1994) i dr. Najvažnija djela: Uvod u komutativnu algebru (Introduction to Commutative Algebra, 1969), Eliptični operatori i kompaktne grupe (Elliptic Operators and Compact Groups, 1974), Geometrija i dinamika magnetskih monopola (The Geometry and Dynamics of Magnetic Monopoles, 1988).

Citiranje:
Atiyah, Michael Francis. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 18. 8. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=70057>.