Upit Indijanci, pronađeno natuknica: 119

Indijanci

Indijanci, skupni naziv za autohtono stanovništvo Amerike (Sjeverne, Srednje i Južne); u užem smislu ...

Pueblo Indijanci

Pueblo Indijanci, zajednički naziv za više skupina američkih Indijanaca u središnjim i sjevernim dijelovima ...

Alaska (savezna država)

Alaska [əlæ'skə] (od eskimske riječi alakšak: veliko kopno) ili Aljaska (udomaćeno), savezna država ...

Altman, Robert

Altman [ɔ:'ltmən], Robert, američki filmski redatelj, scenarist i producent (Kansas City, Missouri, ...

Amerika

Amerika, kontinentski i otočni prostor između Arktičkog arhipelaga na sjevernoj polutki do rta Horna ...

Ande

Ande (španjolski Los Andes ili Cordillera de los Andes), najdulji (7500 km) i jedan od najviših planinskih ...

animizam

animizam (lat. anima: duša), vjerovanje da u prirodi postoje samostalna duševna ili duhovna bića koja ...

Apaši

Apaši (u jeziku Indijanaca Zunji àpachu: neprijatelj). 1. Sjevernoamerički indijanski narod iz atapaskanske ...

Arawak

Arawak (udomaćeno [a'ravak]) (Aruak), južnoamerički Indijanci iz aravačke jezične porodice. U doba dolaska ...

Argentina

Argentina (Republika Argentina/República Argentina), država, po veličini površine i po broju stanovnika ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >