Upit Ovan, pronađeno natuknica: 12

Ovan

Ovan (latinski Aries [a'ri·e:s], oznaka: Ari), zodijačko zviježđe između zviježđa Bika, Kita, Perzeja, ...

Ak Koyunlu

Ak Koyunlu [~ kojunlu'], država nomadskih Oguza (Turkmena), plemenski savez Bijelog Ovna na prostoru ...

aries

aries [a'ri·ēs] (lat.: ovan), u rimskoj vojsci, naprava za probijanje zidova (greda, koja na kraju ima ...

arijetites

arijetites (lat. aries, genitiv arietis: ovan) (Arietites), veliki evolutni amonit donje jure s promjerom ...

Egipat

Egipat (Mişr; Arapska Republika Egipat/Ǧumhūriyyat Miṣr al-‘Arabiyya), država u sjeveroistočnoj Africi ...

ideogram

ideogram (ideo- + -gram), konvencionalna slika kao simbol pojma ili predmeta (a ne riječi ili rečenice ...

jubilej

jubilej (kršć. lat. i kasnolat. iubilaeum < kršć. grč. ἰωβηλαῖος, od hebr. jōbēl: ovan, /ovnujski/ rog), ...

Kara Koyunlu

Kara Koyunlu [~ kojunlu'], država nomadskih Oguza (Turkmena), plemenski savez Crnog Ovna na prostoru ...

Koneski, Blaže

Koneski [ko'~], Blaže, makedonski književnik i jezikoslovac (Nebregovo kraj Prilepa, 19. XII. 1921 – ...

ovce

ovce (Ovis), rod preživača iz por. šupljorožaca (Bovidae); planinske životinje snažna tijela, raširene ...

(1)  2