Upit R, pronađeno natuknica: 4

R

R. 1. Sedamnaesto slovo klasične latinske abecede, a dvadeset i treće hrvatske, silabičkoga imena er, ...

Fitzgerald, R(obert) D(avid)

Fitzgerald [fic62721e'rəld], R(obert) D(avid), australski pjesnik (Hunter’s Hill, New South Wales, 22. II. 1902 ...

Narayan, R(asipuram) K(rishnaswami)

Narayan (engl. izgovor [nərại'ən]), R(asipuram) K(rishnaswami), indijski književnik engleskoga izraza ...

Sherriff, R(obert) C(edric)

Sherriff [še'rif], R(obert) C(edric), engleski dramatičar i scenarist (Kingston upon Thames, 6. VI. 1896 ...