Upit Vaga, pronađeno natuknica: 44

Vaga (astronomija)

Vaga (latinski Libra [li:'bra], oznaka: Lib), zodijačko zviježđe južno od nebeskog ekvatora, između ...

Vaga (rijeka)

Vaga (Вага [va'gə]), rijeka u Vologodskoj i Arhangeljskoj oblasti Rusije; duga 575 km. Najveći je lijevi ...

Vaga (talijanski slikar)

Vaga [va'ga] →  perin del vaga ...

vaga

vaga (njem. Wage), uređaj za određivanje mase uspoređivanjem težine tereta i težine utega ili uspoređivanjem ...

aerodinamička vaga

aerodinamička vaga, uređaj za mjerenje aerodinamičkih sila i momenata pri aerodinamičkom ispitivanju. ...

centezimalna vaga

centezimalna vaga →  vaga ...

decimalna vaga

decimalna vaga →  vaga ...

Eötvös, Loránd

Eötvös [œ'tvœš], Loránd (Roland), madžarski fizičar (Pešta, danas Budimpešta, 27. VII. 1848 – Budimpešta, ...

hidrostatička vaga

hidrostatička vaga, uređaj za mjerenje gustoće čvrstih tvari. Osniva se na Arhimedovu zakonu, po kojem ...

klosterneuburška moštna vaga

klosterneuburška moštna vaga ili Babov moštomjer [klo:stəɹn61531i'bur~; ba:'bo~], staklena mjerna naprava ...

(1)  2  3  4  5