Upit akustika, pronađeno natuknica: 8

akustika

akustika (grč. ἀϰουστıϰός: slušni), grana fizike koja se bavi proučavanjem nastajanja, širenja i osjetom ...

elektroakustika

elektroakustika (elektro- + akustika), područje elektrotehnike koje se bavi pretvorbom zvuka u električne ...

fizika zgrade

fizika zgrade, u graditeljstvu, disciplina koja se bavi primjenom fizikalnih zakona pri rješavanju problema ...

fonetika

fonetika (grč. φωνηετıϰή [τέχνη]: glasoslovlje), znanstv. disciplina koja istražuje obilježja ljudskoga ...

fonologija

fonologija (fono- + -logija), lingvistička disciplina koja proučava razlikovnu funkciju glasova u pojedinom ...

muzikologija

muzikologija (muzika + -logija), znanstveno proučavanje glazbe kao dio znanosti o umjetnostima u području ...

Pitagora (filozof)

Pitagora (grč. Πυϑαγόρας, Pythagόras), grčki filozof i matematičar (Sam, oko 571. pr. Kr. – Metapont, ...

Sauveur, Joseph

Sauveur [sovœ:'ʀ], Joseph, francuski akustičar (La Flèche, 24. III. 1653 – Pariz, 9. VII. 1716). Profesor ...