Upit determinanta, pronađeno natuknica: 7

determinanta

determinanta (lat. determinans: koji određuje), odredbenica; u matematici, broj pridružen svakoj kvadratnoj ...

Hesse, Ludwig Otto

Hesse [hε'sə], Ludwig Otto, njemački matematičar (Königsberg, danas Kalinjingrad, Rusija, 22. IV. 1811 ...

Jacobi, Carl Gustav

Jacobi [jako:'bi], Carl Gustav, njemački matematičar (Potsdam, 10. XII. 1804 – Berlin, 18. II. 1851). ...

matrica

matrica (lat. matrix, genitiv matricis: matica). 1. U matematici, pravokutna tablica brojeva ili matematičkih ...

minora

minora (prema lat. minor: manji) (subdeterminanta), veličina u matričnom računu. Minora m-toga reda ...

set

set (engl.). 1. Skupina predmeta koji tvore uporabnu cjelinu; garnitura, komplet (npr. set odvijača). 2. ...

Slater, John Clark

Slater [slẹi'təɹ], John Clark, američki fizičar (Oak Park, 22. XII. 1900 – Sanibel Island, 28. VII. 1976). ...