Upit hiperbola, pronađeno natuknica: 19

hiperbola

hiperbola (grč. ὑπερβολή: prebacivanje; pretjerivanje). 1. Termin antičke retorike za figuru kojom ...

algebarska krivulja

algebarska krivulja, algebarska mnogostrukost prve veličine; neprazni skup točaka koje zadovoljavaju ...

Apolonije iz Perge

Apolonije iz Perge (grč. Ἀπολλώνιος ὁ Περγαĩος, Apollṓnios ho Pergaĩos), grčki matematičar, nazvan »veliki ...

asimptota

asimptota (grč. ἀσύμπτωτος: koji se ne sastaje), pravac kojemu se neka krivulja sve više približava ...

direktrisa

direktrisa (franc. directrice: upraviteljica), u geometriji, (1) ravnalica, krivulja duž koje se pomiče ...

Eupolid

Eupolid (grčki Εὔπολις, Eúpolis), grčki komediograf (Atena, 445. pr. Kr. – ?, oko 410. pr. Kr.). Jedan ...

García Márquez, Gabriel

García Márquez [garsi'a ma'rkes], Gabriel, kolumbijski književnik i novinar (Aracataca, 6. III. 1927 ...

indikatrisa

indikatrisa (francuski indicatrice < srednjovjekovni latinski indicatrix: pokazivačica), krivulja drugoga ...

konike

konike (prema konus) (čunjosječnice), algebarske ravninske krivulje drugoga reda nastale presjekom ravnine ...

krivulja

krivulja, grafički prikaz neprekidne matematičke funkcije u višedimenzijskom prostoru. Definicije krivulje ...

(1)  2