Upit izotropija, pronađeno natuknica: 1

izotropija

izotropija (izo- + -tropija), svojstvo nekih tvari ili prostora da u svim smjerovima imaju jednaka fizikalna ...