Upit koncentracija, pronađeno natuknica: 150

koncentracija

koncentracija (njem. Konzentration < franc. concentration, od kon- i lat. centrum: središte). 1. Općenito, ...

gravitacijska koncentracija

gravitacijska koncentracija, skup postupaka za oplemenjivanje mineralnih sirovina, koji se temelje na ...

acidobazična ravnoteža

acidobazična ravnoteža, održavanje stalnog stupnja kiselosti (koncentracija vodikovih iona, pH) tjelesnih ...

aktivirani kompleks

aktivirani kompleks, prema teoriji prijelaznog stanja H. Eyringa i dr., nepostojani međuprodukt (prijelazno ...

Amerika

Amerika, kontinentski i otočni prostor između Arktičkog arhipelaga na sjevernoj polutki do rta Horna ...

antibiogram

antibiogram (anti- + bio- + -gram), rezultat ispitivanja osjetljivosti bakterija na veći broj antibiotika ...

antiinfektivi

antiinfektivi (anti- + infekcija) (antibakterici, antimikotici), sredstva za liječenje infekcija uzrokovanih ...

arhiv

arhiv (kasnolat. archivum: pismohrana < grč. ἀρχεῖον: zgrada javnih službi, zgrada uprave), općenito, ...

ateroskleroza

ateroskleroza (grč. ἀϑήρα: kaša + skleroza), najčešće oštećenje arterija, obilježeno lokalnim zadebljanjem ...

atmosfera

atmosfera (grč. ἀτμός: dah, para + -sfera). 1. Plinovit ovoj kojim su obavijena nebeska tijela. Atmosfera ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >