struka(e): fizika

gustoća (gustoća tvari) (znak ρ), fizikalna veličina koja opisuje svojstvo nekog tijela ili tvari definirano kao količnik mase m i volumena V, dakle: ρ = m/V. Mjerna jedinica gustoće jest kilogram po kubnome metru (kg/m³). Najmanja poznata gustoća je gustoća međuzvjezdanoga prostora, koja iznosi od 10−25 do 10−15 kg/m³, gustoća Zemljine atmosfere na razini mora je 1,2 kg/m³, na temperaturi 0 °C i tlaku 101 325 Pa, gustoća je vodenog leda 916,7 kg/m³, vode 1000 kg/m³, slane vode 1030 kg/m³, silicija 2330 kg/m³, aluminija 2700 kg/m³, željeza 7870 kg/m³, žive 13 546 kg/m³, zlata 19 320 kg/m³, gustoća je Sunčeve jezgre 150 000 kg/m³ a atomske jezgre 2,3 × 1017 kg/m³. (→ gustoća električne energije; gustoća električne struje; gustoća električnoga naboja; gustoća magnetske energije; gustoća vjerojatnosti)

Citiranje:

gustoća. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 19.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/gustoca>.