Upit korelacija, pronađeno natuknica: 18

korelacija

korelacija (srednjovj. lat. correlatio: suodnos). 1. Odnos između dvaju relata (veličina-vektora, promjenljivih ...

asocijacija

asocijacija (srednjovj. lat. associatio). 1. Udruga, društvo, savez; udruživanje, povezivanje. 2. ...

Balzac, Honoré de

Balzac [balza'k], Honoré de, francuski književnik (Tours, 20. V. 1799 – Pariz, 18. VIII. 1850). Jedan ...

faktorska analiza

faktorska analiza, skup matematičko-statističkih postupaka koji omogućuju da se u većem broju povezanih ...

koeficijent korelacije

koeficijent korelacije, pokazatelj koliko su promjene vrijednosti jedne statističke varijable povezane ...

korelat

korelat (prema korelacija; usp. njem. Korrelat, franc. correlat), popratna pojava, nadopuna, usporedan ...

matematičke metode u lingvistici

matematičke metode u lingvistici, primjena postupaka iz pojedinih grana matematike u lingvistici usmjerena ...

negativan

negativan (lat. negativus). 1. Kojim se niječe, poriče, odbija; niječan (npr. odgovor). – U logici, ...

orogeneza

orogeneza (oro- + -geneza), nastajanje planinskih pojasa tektonskim djelovanjem. S evolucijskoga gledišta, ...

Pastore, Valentino Annibale

Pastore [pasto:'re], Valentino Annibale, talijanski filozof (Orbassano kraj Torina, 13. XI. 1868 – Torino, ...

(1)  2