Upit koronavirusi, pronađeno natuknica: 3

koronavirusi

koronavirusi (lat. corona: vijenac, kruna < grč. ϰορώνη: zakrivljeni ili zaobljeni kraj nečega, prsten + virus), ...

angina

angina (lat.: grlobolja, prema grč. ἀγχόνη: gušenje, davljenje), naziv za različita stanja s osjećajem ...

prehlada, obična

prehlada, obična (hunjavica), akutna virusna upala sluznice nosa (→  rinitis), koja katkad zahvaća i ...