Upit poliedar, pronađeno natuknica: 14

poliedar

poliedar (prema grč. πολύεδρος: višestran), geometrijsko tijelo omeđeno ravnim plohama, višekutima. ...

dekaedar

dekaedar (prema grč. δεϰάεδρος: desetorostran), desetoroplošnik, poliedar omeđen s deset ravnih ploha, ...

dodekaedar

dodekaedar (prema grč. δωδεκάεδρος: dvanaesterostran), dvanaesteroplošnik, poliedar omeđen s 12 ploha. ...

geometrijsko tijelo

geometrijsko tijelo, omeđeni trodimenzionalni dio prostora kojemu su zanemarena fizikalna svojstva (masa, ...

heksaedar

heksaedar (prema grč. ἑξάεδρος: šesterostran), šesteroplošnik, poliedar omeđen sa šest ploha. Pravilni ...

ikosaedar

ikosaedar (prema grč. εἰϰοσάεδρος: dvadeseterostran), dvadeseteroplošnik, poliedar omeđen s 20 ploha. ...

kocka

kocka. 1. U geometriji, pravilno geometrijsko tijelo, poliedar omeđen sa šest kvadrata, pravilni heksaedar. ...

monokristal

monokristal (mono- + kristal), kristalno tijelo koje se, za razliku od dvojnih kristala i polikristala, ...

oktaedar

oktaedar (prema grč. ὀϰτάεδρος: osmostran). 1. U mineralogiji, kristalna forma kubičnoga kristalnoga ...

pentaedar

pentaedar (prema grč. πέντεδρος: peterostran), peteroplošnik, poliedar omeđen s 5 ploha, npr. četverostranu ...

(1)  2