Upit precesija, pronađeno natuknica: 6

precesija

precesija (kasnolatinski praecessio, prema klasičnom latinskom praecedere: ići naprijed). 1. Pravilna ...

ekvinokcij

ekvinokcij ili ravnodnevica (lat. aequinoctium: jednakonoćje), trenutak kada Sunce u prividnom godišnjem ...

giroskop

giroskop (žiroskop) (grč. γῦρος: krug ili γυρός: okrugao, zaobljen + -skop), instrument kojemu je glavni ...

Larmor, Joseph

Larmor [lα:'mə], Joseph, irsko-britanski matematičar i fizičar (Magheragall, 11. VII. 1857 – Holywood, ...

magnetizam

magnetizam (prema magnet), skup pojava povezanih s magnetskim poljem i s ponašanjem tvari u magnetskom ...

Tusi, Nasiruddin at-

Tusi, Nasiruddin at- (Naṣīr al-Dīn aṭ-Ṭūsī [ṭu:'si:]), perzijski matematičar i astronom (Tus, kraj današnjega ...