Upit toplina, pronađeno natuknica: 109

toplina

toplina (količina topline) (znak Q), fizikalna veličina kojom se opisuje energija koja prelazi s toplijega ...

atomska toplina

atomska toplina, zastarjeli naziv za množinski (molarni) toplinski kapacitet. (→  dulong-petitov zakon) ...

latentna toplina

latentna toplina (znak λ), toplina koju neka masa tvari mora predati okolini ili primiti iz okoline ...

adijabatski proces

adijabatski proces (grč. ἀδıάβατος: koji se ne može prijeći), termodinamički proces u kojem nema izmjene ...

adijabatsko demagnetiziranje

adijabatsko demagnetiziranje, način hlađenja do temperature bliske apsolutnoj nuli. Prvo se paramagnetska ...

Agârbiceanu, Ion

Agârbiceanu [ag616rbiča'nu], Ion, rumunjski romanopisac i pripovjedač, unijatski svećenik (Cenad, 12. IX. 1882 ...

alatni strojevi

alatni strojevi, strojevi za oblikovanje izrađevina od različitih materijala. Prije industrijske revolucije ...

alkohol

alkohol (kasnolat. < arap. al-kuḥl: antimon u prahu [za bojenje očnih kapaka], potom pročišćena tvar), ...

ampermetar

ampermetar (amper + -metar), instrument za mjerenje jakosti električne struje. Ampermetri s pomičnom ...

Arnim, Bettina von

Arnim [a'~], Bettina von, njemačka književnica (Frankfurt na Majni, 4. IV. 1785 – Berlin, 20. I. 1859). ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >