Upit uzgon, pronađeno natuknica: 19

uzgon

uzgon (znak FU), sila kojom fluid (tekućina ili plin) djeluje na uronjeno tijelo suprotno smjeru gravitacije ...

aerodin

aerodin (engl. aerodyne, od aero- + grč. δύναμις: sila, snaga), zračna letjelica teža od zraka, koja ...

aerodinamička vaga

aerodinamička vaga, uređaj za mjerenje aerodinamičkih sila i momenata pri aerodinamičkom ispitivanju. ...

aerodinamika

aerodinamika (aero- + dinamika), znanstvena disciplina u okviru mehanike fluida koja proučava strujanje ...

aeroprofil

aeroprofil (aero- + profil), presjek uzgonskog aerotijela u ravnini usporednoj s ravninom simetrije ...

autogir

autogir (autožir) (auto- + grč. γῦρος: krug), letjelica teža od zraka (→ aerodin) koja uzgon stvara ...

balast

balast (niskonjem. Ballast < skandinavski barlast), teret kojim se opterećuje brod radi poboljšanja ...

brod (brodogradnja)

brod, veće plovilo namijenjeno obavljanju djelatnosti na moru, rijeci, jezeru ili kanalu, a to mogu ...

brodski stabilizator

brodski stabilizator, uređaj ili drugo sredstvo koje služi za ublažavanje nepravilnoga gibanja, a napose ...

hidrostatika

hidrostatika (hidro- + statika), grana hidromehanike koja se bavi pojavama i silama u tekućinama koje ...

(1)  2