Upit vakuum, pronađeno natuknica: 25

vakuum

vakuum (lat. vacuum: prazan prostor), doslovno: prostor u kojem nema tvari i zračenja. U praktične svrhe ...

barometar

barometar (baro- + -metar), instrument za mjerenje atmosferskoga tlaka. Prvi barometar izumio je Evangelista ...

Čerenkovljevo zračenje

Čerenkovljevo zračenje [č’ir’inko'f~], emisija elektromagnetskoga zračenja koje nastaje kada brze električki ...

Dewar, James

Dewar [dju:'ə], James, škotski kemičar i fizičar (Kincardine-on-Forth, 20. IX. 1842 – London, 27. III. 1923). ...

dielektrik

dielektrik ili izolator (engleski dielectric, ili dija- + elektrika; njemački Isolator), medij koji ...

elektroda

elektroda (elektro- + grč. ὁδός, put). 1. U elektrotehnici, element za spajanje nekog tijela ili sredstva ...

elektroindustrija

elektroindustrija (elektro- + industrija), industrijska grana koja proizvodi sastavne dijelove, sklopove, ...

elektrostatika

elektrostatika (elektro- + -statika), grana fizike koja se bavi istraživanjem polja, sila i pojava nastalih ...

elevator

elevator (engl., od kasnolat. elevator: podizatelj), uređaj za prijenos (transport) materijala, najčešće ...

eter

eter (grč. αἰϑήρ: čisti gornji zrak; nebo), hipotetična tvar elastičnih svojstava, ali bez mjerljive ...

(1)  2  3