STRUKE:

kutna brzina

ilustracija
KUTNA BRZINA, pravilo desne ruke: ako su prsti desne ruke savinuti u smjeru kruženja ispruženi palac pokazuje smjer kutne brzine

kutna brzina (rotacijska brzina) (znak ω) brzina kojom se pri kružnom gibanju mijenja kut φ radijvektora koji prati neku materijalnu točku; definirana je derivacijom kuta po vremenu tω = dφ/dt. Jednaka je za sve točke krutoga tijela koje se vrti. Smjer kutne brzine okomit je na ravninu putanje, tj. leži na pravcu koji je os vrtnje tijela a može se odrediti prema pravilu desne ruke: ako su prsti desne ruke savinuti u smjeru kruženja, ispruženi palac pokazuje smjer kutne brzine. Kutna se brzina može izračunati kao vektorski produkt radijvektora r i obodne brzine v : ω = (r × v)/|r|². Mjerna je jedinica kutne brzine radijan po sekundi (rad/s), a u nekim primjenama broj okretaja u minuti (o/min), npr. kutna je brzina sinkronoga električnoga generatora 3000 o/min.

kutna brzina. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 17.2.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=34814>.