jakost električnoga polja

jakost električnoga polja (znak E), vektorska fizikalna veličina koja opisuje djelovanje električne sile F na česticu električnoga naboja q, a jednaka je količniku električne sile i električnoga naboja čestice: E = F/q. Mjerna je jedinica jakosti električnoga polja volt po metru (V/m) ili njutn po kulonu (N/C).

jakost električnoga polja. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 13.12.2018. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=69156>.